Γιατί η είσοδος σε επιπρόσθετο λογαριασμό FTP αποτυγχάνει?

Εάν έχετε δημιουργήσει επιπρόσθετους λογαριασμούς FTP και αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα εισόδου, παρακαλούμε διπλοελέγξτε εάν το όνομα χρήστη είναι σωστό. Για παράδειγμα, εάν το όνομα χρήστη σας είναι u334914894 και έχετε δημιουργήσει ένα νέο λογαριασμό FTP alex, το FTP όνομα χρήστη σας ΔΕΝ θα είναι alex, θα είναι u334914894.alex .

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!