Γιατί η αναβάθμιση nameserver δεν λειτουργεί?

Σας ενημερώνουμε πως χρειάζονται 24 με 48 ώρες για πραγματοποιηθεί πλήρως η αλλαγή των nameservers διεθνώς. Παρακαλούμε ενημερώστε μας εάν έχουν ήδη περάσει 48 ώρες από την αναβάθμιση των nameservers.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!