Επιτρέπετε warez linking?

Μπορείτε να έχετε συνδέσμους προς ιστοσελίδες όπως το RapidShare,το MegaUpload και λοιπά, αλλά αν έχουμε παράπονα θα πρέπει να να αφαιρέσετε. Παρακαλώ να σημειωθεί ότι δεν επιτρέπουμε να ανεβάζετε στους servers μας copywrited αρχεία που δεν σας ανήκουν.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!