Επιτρέπετε συνδέσεις p2p?

Δεν επιτρέπουμε συνδέσεις P2P (ή παρόμοιες) στους servers μας.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!