Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος 'Μέγιστος χρόνος εκτέλεσης XXX δευτερολέπτων ξεπεράστηκε'

Εάν εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος 'Κρίσιμο σφάλμα: Μέγιστος χρόνος εκτέλεσης XXX δευτερολέπτων ξεπεράστηκε', σημαίνει πως το script σας τρέχει για περισσότερο από ότι επιτρέπουν οι ρυθμίσεις του server. Ωστόσο, εάν θέλετε μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την τιμή χρησιμοποιώντας php flags. Παρακαλούμε προσθέστε αυτήν την σειρά στο αρχείο .htaccess σας: php_flag max_execution_time XXX (όπου XXX ο αριθμός των δευτερολέπτων).

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!