Έχω 'MySQL server has gone away' σφάλμα

Εάν βλέπετε ένα σφάλμα 'MySQL server has gone away', αυτό σημαίνει ότι το script μπορεί να μην λειτουργεί σωστά και να κάνει πάρα πολλές συνδέσεις στην βάση δεδομένων (ή η ιστοσελίδα σας είναι πάρα πολύ ενεργή με πάρα πολλούς χρήστες.). Μπορεί επίσης να έχετε αυτό το σφάλμα διότι το script δίνει βαριές/αργές MySQL queries. Θα πρέπει να κοιτάξετε εάν η βάση δεδομένων σας είναι ρυθμισμένη σωστά και να επικοινωνίσετε με τους κατασκευαστές του script για περισσότερη βοήθεια. Μπορείτε επίσης να ψάξετε το σιγκεκριμένο σφάλμα στο Google: http://www.google.com/search?q=MySQL+server+has+gone+away

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!