Έχετε XSL(T) processor εγκαταστημένο?

Ναι, XSLT processor είναι εκγατεστημένο στους servers μας.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!