Έχετε το memcache εγκατεστημένο?

Ζητώ συγνώμη, αλλά το memcache module δεν είναι εγκατεστημένο στους servers μας.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!