Έχετε κάποιο όριο χρήσης CPU?

Επιτρέπουμε την χρήση περίπου του 20% από την δύναμη του CPU για κάθε ιστοσελίδα πελάτη μας. Εάν αυτό το όριο ξεπεραστεί, ή σελίδα δεν θα είναι διαθέσιμη για 24 ώρες.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!