'Εχετε inode όριο αρχείων?

Μπορείτε να φιλοξενήσετε μέχρι και 20000 αρχεία στον λογαριασμό σας.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!