Έχετε ενεργοποιημένο το allow_url_fopen function?

Το PHP function allow_url_fopen είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή στους servers μας. Εάν σας παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα ενώ προσπαθείτε να κάνετε fetch δεδομένα από remote URL, πρέπει να ελέγξετε το script για πιθανά σφάλματα. Εάν προσπαθείτε να κάνετε fetch περιεχόμενο μέσω μη-standard port, ίσως το port αυτό έχει αποκλειστεί από το server firewall. Παρακαλούμε απλά αναφέρετέ μας τον αριθμό του port και θα το απελευθερώσουμε για εσάς σε αυτή την περίπτωση.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!