Δουλεύει η λειτουργία PHP mail()?

Η λειτουργία PHP mail() δουλεύει απροβλημάτιστα. Ωστόσο, πρέπει να είστε ενήμεροι, ότι αυτός είναι ένας shared server και μερικές φορές υπάρχει αυξημένος όγκος απεσταλμένων email και μπορεί τα δικά σας να φραγούν από τον λήπτη σας.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!