Δεν μπορώ να δημιουργήσω βάση δεδομένων με το phpMyAdmin

Όλες οι βάσεις δεδομένων μπορούν να δημιουργηθούν από τον πίνακα ελέγχου. Είναι αδύνατον να δημιουργήσετε μια βάση χρησιμοποιώντας phpMyAdmin για λόγους ασφαλείας, έτσι παρακαλώ χρησιμοποιήστε την MySQL περιοχή στον πίνακα ελέγχου σας για να δημιουργήσετε μία νέα βάση δεδομένων.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!