Ακυρώνετε ιστοσελίδες λόγω έλλειψης κίνησης?

Η ιστοσελίδα σας πρέπει να λάβει τουλάχιστον 10 επισκέψεις τον μήνα και να είναι πλήρως ανεβασμένη (δεν μπορεί να περιέχει λέξεις-κλειδιά όπως 'υπό-κατασκευή', ή 'επιστρέφω αργότερα'). Διαφορετικά η ιστοσελίδα ακυρώνεται αυτόματα. Η ιστοσελίδα σας πρέπει επίσης να έχει ένα αρχείο που ονομάζεται index.php ή index.html ανεβασμένο άμεσα στον φάκελο public_html.

Κάντε κάποιον χαρούμενο σήμερα!