Βάση γνώσεων

Βρείτε άρθρα σχετικά με λειτουργικά χαρακτηριστικά, οδηγούς αντιμετώπισης προβλημάτων
και άλλες τεχνικές πληροφορίες σχετικές με την υπηρεσία φιλοξενίας της Hostinger.

Zyro .htaccess breaks other sites

Τροποποιήθηκε στις:
zyro breaks down zyro htaccess

Since this issue requires more knowledge, please submit a ticket to our Help Desk and we will assist you right away.