Βάση γνώσεων

Βρείτε άρθρα σχετικά με λειτουργικά χαρακτηριστικά, οδηγούς αντιμετώπισης προβλημάτων
και άλλες τεχνικές πληροφορίες σχετικές με την υπηρεσία φιλοξενίας της Hostinger.

Which apache version do you use?

Τροποποιήθηκε στις:
apache version

You can check Apache's version in your cPanel. There is panel on the left side with very useful information regarding your account.