Βάση γνώσεων

Βρείτε άρθρα σχετικά με λειτουργικά χαρακτηριστικά, οδηγούς αντιμετώπισης προβλημάτων
και άλλες τεχνικές πληροφορίες σχετικές με την υπηρεσία φιλοξενίας της Hostinger.

Where can I find Zen Cart configuration file?

Τροποποιήθηκε στις:
Zen cart configuration file zen cart config file location zen cart config

The Zen Cart configuration file is extremely useful when it comes to this scripts settings. This file contains your MySQL database information, URL settings and many other options.

You can locate the Zen Cart configuration file either via your File Manager (located on your website's Control Panel) or by downloading it directly from your FTP. The file is located in the /includes/ folder and goes by the file name configure.php.

For example, if we install Zen Cart directly on domain.com, the config file would be located in public_html/includes/configure.php  In case a different installation directory is used, such as domain.com/shop, the configuration file would be located in public_html/shop/includes/configure.php