Βάση γνώσεων

Βρείτε άρθρα σχετικά με λειτουργικά χαρακτηριστικά, οδηγούς αντιμετώπισης προβλημάτων
και άλλες τεχνικές πληροφορίες σχετικές με την υπηρεσία φιλοξενίας της Hostinger.

Where can I find error logs for my website?

Τροποποιήθηκε στις:
error log log logs error_log

You can find error logs in your control panel by going to File Manager and opening .logs folder.