Βάση γνώσεων

Βρείτε άρθρα σχετικά με λειτουργικά χαρακτηριστικά, οδηγούς αντιμετώπισης προβλημάτων
και άλλες τεχνικές πληροφορίες σχετικές με την υπηρεσία φιλοξενίας της Hostinger.

What perl version do you use?

Τροποποιήθηκε στις:
perl supported vps shared cgi use

Our shared servers do not support perl/CGI at the moment. However, you can use perl if you get one of our VPS packages!