Βάση γνώσεων

Βρείτε άρθρα σχετικά με λειτουργικά χαρακτηριστικά, οδηγούς αντιμετώπισης προβλημάτων
και άλλες τεχνικές πληροφορίες σχετικές με την υπηρεσία φιλοξενίας της Hostinger.

What kind of SQL is being used for Hostinger's servers?

Τροποποιήθηκε στις:
sql mysql database maria db mariadb

We use MariaDBon our Shared Hosting packages. MariaDB is an enhanced replacement for MySQL.

The main reasons why we chose MariaDB instead of MySQL are that MariaDB has more improved query optimizer, updates are released regularly, and the overall performance of MariaDB is better. 

You can check the current version of MariaDB used on our server in your hosting account's Control Panel on the very left side of the page.