Βάση γνώσεων

Βρείτε άρθρα σχετικά με λειτουργικά χαρακτηριστικά, οδηγούς αντιμετώπισης προβλημάτων
και άλλες τεχνικές πληροφορίες σχετικές με την υπηρεσία φιλοξενίας της Hostinger.

Is mod_rewrite enabled?

Τροποποιήθηκε στις:
apache mod_rewrite apache mod_rewrite

Yes! The mod_rewrite module is pre-installed and enabled on all of our servers by default.