Βάση γνώσεων

Βρείτε άρθρα σχετικά με λειτουργικά χαρακτηριστικά, οδηγούς αντιμετώπισης προβλημάτων
και άλλες τεχνικές πληροφορίες σχετικές με την υπηρεσία φιλοξενίας της Hostinger.

Is allow_url_fopen enabled on your servers?

Τροποποιήθηκε στις:
allow url fopen allow url open allow_url_fopen

PHP function allow_url_fopen is enabled on all of our Shared Hosting packages.