Βάση γνώσεων

Βρείτε άρθρα σχετικά με λειτουργικά χαρακτηριστικά, οδηγούς αντιμετώπισης προβλημάτων
και άλλες τεχνικές πληροφορίες σχετικές με την υπηρεσία φιλοξενίας της Hostinger.

I see 'Warning: ftp_mkdir() failed' error

Τροποποιήθηκε στις:
ftp_mkdir file permissions permission ownership file ownership

In order to fix this error please run the 'Fix File Ownership' tool from your control panel. This will solve the problem immediately.