Βάση γνώσεων

Βρείτε άρθρα σχετικά με λειτουργικά χαρακτηριστικά, οδηγούς αντιμετώπισης προβλημάτων
και άλλες τεχνικές πληροφορίες σχετικές με την υπηρεσία φιλοξενίας της Hostinger.

I bought a Business package, how can I get my free SSL?

Τροποποιήθηκε στις:
free ssl ssl ssl activation business secure secure layer custom ssl

If You've purchased the Business package and chosen a Billing cycle of 12 months or more, you will be glad to hear that we include a Free SSL Certificate togeather with Your order. Make sure to check to include it at the start of your order if You wish to take advantage of this offer. 

If You've missed this option by mistake and Your order is already activated, don't worry, simply contact us through the Helpdesk section in your Control Panel and we will activate a certificate for You.