Βάση γνώσεων

Βρείτε άρθρα σχετικά με λειτουργικά χαρακτηριστικά, οδηγούς αντιμετώπισης προβλημάτων
και άλλες τεχνικές πληροφορίες σχετικές με την υπηρεσία φιλοξενίας της Hostinger.

How to add login form to my website?

Τροποποιήθηκε στις:
Password Protected Directories login form protect password password protect htpassword

You can protect individual directories using 'Password Protected Directories' feature in your Control Panel.