Βάση γνώσεων

Βρείτε άρθρα σχετικά με λειτουργικά χαρακτηριστικά, οδηγούς αντιμετώπισης προβλημάτων
και άλλες τεχνικές πληροφορίες σχετικές με την υπηρεσία φιλοξενίας της Hostinger.

How many email recipients may I have?

Τροποποιήθηκε στις:

The following limits apply to all of Hostinger.com Shared Hosting packages: you can have up to 50 recipients via SMTP and 15 recipients via Webmail (RoundCube)