Βάση γνώσεων

Βρείτε άρθρα σχετικά με λειτουργικά χαρακτηριστικά, οδηγούς αντιμετώπισης προβλημάτων
και άλλες τεχνικές πληροφορίες σχετικές με την υπηρεσία φιλοξενίας της Hostinger.

How many domains can I host on my VPS server?

Τροποποιήθηκε στις:
domainsvpslimit

We do not limit the number of domains on our VPS packages. You can host unlimited domain names!