Βάση γνώσεων

Βρείτε άρθρα σχετικά με λειτουργικά χαρακτηριστικά, οδηγούς αντιμετώπισης προβλημάτων
και άλλες τεχνικές πληροφορίες σχετικές με την υπηρεσία φιλοξενίας της Hostinger.

How many cron jobs can I setup?

Τροποποιήθηκε στις:
cronjobs cron crons

We do allow an unlimited count of crons to be setup on our servers! 

You can configure it by going to your Control Panel -> Cron Jobs.