Βάση γνώσεων

Βρείτε άρθρα σχετικά με λειτουργικά χαρακτηριστικά, οδηγούς αντιμετώπισης προβλημάτων
και άλλες τεχνικές πληροφορίες σχετικές με την υπηρεσία φιλοξενίας της Hostinger.

How do I get the SHOW DATABASES privilege?

Τροποποιήθηκε στις:
show databases mysql

The SHOW DATABASES privilege is not available on our Shared Hosting packages since due to security reasons, we do not give full administrator access to our users. Unfortunately, this limitation cannot be changed either. However, you can have full access and do almost anything with a VPS package, so if this feature is simply vital for you and your website consider checking out our VPS packages and prices at https://www.hostinger.com/vps-hosting