Βάση γνώσεων

Βρείτε άρθρα σχετικά με λειτουργικά χαρακτηριστικά, οδηγούς αντιμετώπισης προβλημάτων
και άλλες τεχνικές πληροφορίες σχετικές με την υπηρεσία φιλοξενίας της Hostinger.

How can I see my PHP configuration (info)?

Τροποποιήθηκε στις:
php info php php 5 php 7

To check all of your websites current PHP configuration settings or phpinfo(), access your website's Control Panel and search for the PHP Info menu.