Βάση γνώσεων

Βρείτε άρθρα σχετικά με λειτουργικά χαρακτηριστικά, οδηγούς αντιμετώπισης προβλημάτων
και άλλες τεχνικές πληροφορίες σχετικές με την υπηρεσία φιλοξενίας της Hostinger.

How can I remove Zyro from my website?

Τροποποιήθηκε στις:
remove zyro delete zyro

There are two ways to remove Zyro from your website:

1. You can use the Reload Account function located on your website's Control Panel: 

IMPORTANT: Please note, that this function will delete all files, MySQL databases, email accounts, parked domains and subdomains! Use this option only if you don't mind losing all of your settings and files.

2. If you would like to remove only Zyro from your website, this can be done manually via our File Managers or an FTP client like FileZilla

You would need to delete the following data:

  • The /Zyro/ folder
  • The index.php file
  • The .htaccess file


IMPORTANT: Make sure to make Backups of your website before making any of the changes above to avoid any loss of files and previous hard work.