Βάση γνώσεων

Βρείτε άρθρα σχετικά με λειτουργικά χαρακτηριστικά, οδηγούς αντιμετώπισης προβλημάτων
και άλλες τεχνικές πληροφορίες σχετικές με την υπηρεσία φιλοξενίας της Hostinger.

How can I place AdSense on my website built with Zyro?

Τροποποιήθηκε στις:
adsense zyro website builder place ad ads

You can integrate AdSense with your Zyro website very easily. This feature is available in your Website Builder's Advanced section. Just hover your mouse over Advanced and drag-and-drop AdSense into your website. This field will have your AdSense adds.

Double-click the new field to edit its options. You can paste your AdSense HTML code there as well as change the field's size.

Notes:

  • If you do not have an AdSense account and an HTML code generated, just head over to https://www.google.com/adsense/start to get started.