Βάση γνώσεων

Βρείτε άρθρα σχετικά με λειτουργικά χαρακτηριστικά, οδηγούς αντιμετώπισης προβλημάτων
και άλλες τεχνικές πληροφορίες σχετικές με την υπηρεσία φιλοξενίας της Hostinger.

How can I park a domain?

Τροποποιήθηκε στις:
parked domains parked domain park domain park domains

Parked Domains will display the same exact content (the same website) as your main account's domain. You can also create email accounts for Parked domains. It's a great feature if you wish to have multiple domains for your website.

To park a domain access your website's Control Panel and search for the Parked Domains menu. Keep in mind that the domain you wish to park must be already registered and pointed to our nameservers.


In thePark a New Domain on Top of... section, enter the domain you want to park.

Notes:

  • The parked domain will not start working with your account instantly, give it a little time.