Βάση γνώσεων

Βρείτε άρθρα σχετικά με λειτουργικά χαρακτηριστικά, οδηγούς αντιμετώπισης προβλημάτων
και άλλες τεχνικές πληροφορίες σχετικές με την υπηρεσία φιλοξενίας της Hostinger.

How can I enable hotlink protection?

Τροποποιήθηκε στις:
hotlink protection hotlink protection

Protecting your website's resources, such as videos, links, images is always a good idea. If you do not want your website's images to be shared and want your visitors to access your full website, instead of just the image itself (great for image/video based websites) the Hotlink Protection feature is just for you!

The Hotlink Protection feature blocks other websites and visitors from directly linking to files and pictures on your website. To start protecting your website's resources, just head over to your hosting account's Control Panel and locate the Hotlink Protection menu.

In the "Configure Hotlink Protection" section, you can configure your website's resources protection. You can block either all access to your website's resources or only specific file types (videos, images, downloads and etc.).

You can also deny direct access (this is great if you do not wish for your visitors to link your images specifically, instead they would be forced to share the whole page and not just the image). Using the Redirect blocked requests to this URL field, you can redirect all of the visitors trying to access your resources to a specific page, for example, an error page.

Make sure to set the Hotlink protection status to Enabled too.