Βάση γνώσεων

Βρείτε άρθρα σχετικά με λειτουργικά χαρακτηριστικά, οδηγούς αντιμετώπισης προβλημάτων
και άλλες τεχνικές πληροφορίες σχετικές με την υπηρεσία φιλοξενίας της Hostinger.

How can I change my current billing cycle?

Τροποποιήθηκε στις:
billing cycle payment payments

If your current billing cycle does not fit your needs anymore, you can change it at any time from your hosting account Control Panel by accessing the Renew menu.