Βάση γνώσεων

Βρείτε άρθρα σχετικά με λειτουργικά χαρακτηριστικά, οδηγούς αντιμετώπισης προβλημάτων
και άλλες τεχνικές πληροφορίες σχετικές με την υπηρεσία φιλοξενίας της Hostinger.

EPP code and all about it

Τροποποιήθηκε στις:
epp auth epp code authorization code auth code secret code transfer domain transfer domain transfer in transfer out

The domain authorization code (also it can be referred to as an Auth Code or an EPP Code) is a secret code that is necessary if you want to transfer your domain name. It's like a safeguard against unauthorized domain transfers.

The thing with EPP codes is that every domain has a unique code which is assigned by the domain registrar, it also can be changed by them, so you can feel safe. Your domain will not be transferred without your permission! 

Keep in mind that EPP key is required when transferring.com, .net, .org, .biz, .info and .us domain names. If your domain name is different, you will not need EPP code. Other security measures apply for different domains. 

Keen on transferring your domain name to Hostinger? Check this article here!