Βάση γνώσεων

Βρείτε άρθρα σχετικά με λειτουργικά χαρακτηριστικά, οδηγούς αντιμετώπισης προβλημάτων
και άλλες τεχνικές πληροφορίες σχετικές με την υπηρεσία φιλοξενίας της Hostinger.

Do you support mcrypt?

Τροποποιήθηκε στις:
mcrypt

Yes, we do! However, please note that mcrypt was deprecated (no longer supported) in PHP v7.1. You can still use the mcrypt module in older PHP versions.