Βάση γνώσεων

Βρείτε άρθρα σχετικά με λειτουργικά χαρακτηριστικά, οδηγούς αντιμετώπισης προβλημάτων
και άλλες τεχνικές πληροφορίες σχετικές με την υπηρεσία φιλοξενίας της Hostinger.

Can you add/update auto installer scripts?

Τροποποιήθηκε στις:
auto installer installer update installer scripts update

At the moment, we cannot add more scripts to our auto installer. However, keep in mind that new scripts are added and current scripts are updated every 6 months!