Βάση γνώσεων

Βρείτε άρθρα σχετικά με λειτουργικά χαρακτηριστικά, οδηγούς αντιμετώπισης προβλημάτων
και άλλες τεχνικές πληροφορίες σχετικές με την υπηρεσία φιλοξενίας της Hostinger.

Can I move a domain to another account at Hostinger?

Τροποποιήθηκε στις:
move domain transfer domain another account move between accounts

Yes, it is totally possible to move a domain which currently lies on your account to another account at Hostinger. This process has to be eventually completed by our customer success staff, but there are a few things you can do to expedite the process:

  1. If the domain you wish to move ends in .com, .net, .org, .info, .asia, .biz, .ca, .de, .es, .eu, .in, .mobi, .name, .pro, .pw, .ru, .uk or .xyz, please ensure that the receiving Hostinger account has full contact details entered in its profile. The first and last name, postal address, city, state, country, zip code and phone number should be filled in to the profile for our customer service to be able to proceed with moving the domain.
  2. If the domain has any other ending (TLD) not mentioned above, please change the domain registrant email to match the email address of the receiving Hostinger account. The domain registrant email can be changed under the section "Contact Details" in your domain settings.

Once you have completed one of the above, please submit a ticket to our customer service through your Hostinger Profile by clicking on Help -> Support and tell us the domain you wish to move and the email address of the receiving Hostinger account. We will then move the domain as soon as possible.