Βάση γνώσεων

Βρείτε άρθρα σχετικά με λειτουργικά χαρακτηριστικά, οδηγούς αντιμετώπισης προβλημάτων
και άλλες τεχνικές πληροφορίες σχετικές με την υπηρεσία φιλοξενίας της Hostinger.

Can I install PECL id3 on your servers?

Τροποποιήθηκε στις:
pecl id3 pecl id3

Due to security reasons, it is not possible to install PECL id3 on our servers.