Βάση γνώσεων

Βρείτε άρθρα σχετικά με λειτουργικά χαρακτηριστικά, οδηγούς αντιμετώπισης προβλημάτων
και άλλες τεχνικές πληροφορίες σχετικές με την υπηρεσία φιλοξενίας της Hostinger.

Can I change the contact details on my receipt?

Τροποποιήθηκε στις:
change contact details invoice receipt

Sure! You can update your contact details from your profile at https://cpanel.hostinger.com/profile

Once the new contact details are saved, they will instantly appear on your receipt.