Βάση γνώσεων

Βρείτε άρθρα σχετικά με λειτουργικά χαρακτηριστικά, οδηγούς αντιμετώπισης προβλημάτων
και άλλες τεχνικές πληροφορίες σχετικές με την υπηρεσία φιλοξενίας της Hostinger.

Can DNS clustering be enabled?

Τροποποιήθηκε στις:
DNS clustering DNS cluster

DNS clustering cannot be enabled on a shared hosting server since it requires significant modifications to our system. However, our virtual private servers (VPS) do support this feature.