Βάση γνώσεων

Βρείτε άρθρα για πληροφορίες χαρακτηριστικών, οδηγούς αντιμετώπισης προβλημάτων,
και άλλες τεχνικές πληροφορίες σχετικές με την υπηρεσία φιλοξενίας της Hostinger.

Are sockets supported?

Τροποποιήθηκε στις:
sockets socket php open closed supported support

We do support only outgoing sockets. If you are connecting out, it should work, however, we do not allow clients to bind to local ports for incoming connections.