Προσάρτημα Επεξεργασίας Δεδομένων

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το συμφωνητικό, καθώς περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα νομικά σας δικαιώματα και τα ένδικα μέσα σας.